Óvodás fejlesztés

Komplex fejlesztés óvodás korban

A fejlesztés fő területei

 • Alapvető mozgásformák fejlesztése (kúszás, mászás, járás, futás, gurulás, ugrás, dobás, elkapás stb.)
 • Koordinációs képességek fejlesztése (egyensúlyozás, téri tájékozódás, ritmusérzék, szem-kéz-láb koordináció, oldaliság stb.)
 • Kézügyesség, finommotorika fejlesztés
 • Testséma fejlesztés
 • Értelmi képességek fejlesztése (gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség stb.)
 • Szocializáció, együttműködés fejlesztés


A foglalkozások jellemzői

 • A foglalkozások három fő részből állnak: értelmi fejlesztés, nagymozgás-fejlesztés, finommozgás-fejlesztés (a részek között rövid pihenőkkel)
 • Differenciált, egyénre szabott fejlesztés két fejlesztő részvételével
 • Ráhangoló sokmozgásos játékok, mozgásos mondókák
 • Egyéni, páros és csoportos játékok különböző eszközök használatával
 • Akadálypályák

 

A foglalkozások átmenetileg szünetelnek.